Program Pilotażowy “Transformacja Cyfrowa Podkarpacia” 

Podpisanie memorandum o współpracy

W dniu 11 października 2022 r. firma CCT Poland podpisała memorandum o współpracy z Województwem Podkarpackim, którego celem jest wdrożenie procesu cyfrowej transformacji edukacji w regionie.

Zgodnie z memorandum, szkoły w regionie mają możliwość bezpłatnego wdrożenia Google Workspace for Education. Jednocześnie uruchomiony został projekt pilotażowy, w ramach którego około 200 szkół w regionie będzie miało możliwość bezpłatnego skorzystania z certyfikowanych szkoleń oferowanych przez CCT Poland. Szkolenia mają za zadanie pomóc nauczycielom w wykorzystaniu narzędzi Google w klasie, tworzeniu treści lekcji, zarządzaniu dokumentacją i nie tylko. Po szkoleniu nauczyciele mogą przystąpić do egzaminów, aby uzyskać tytuł Google Certified Educator, a dla bardzo ambitnych – Google Certified Trainer. Vouchery na egzaminy są również zapewnione bezpłatnie w ramach pilotażu. Dodatkowo, szkoły otrzymają darmowe szkolenia dla dyrektorów i administratorów IT. Dyrektorzy dowiedzą się, jak wykorzystać narzędzia Google for Education do zarządzania szkołą, natomiast administratorzy IT nauczą się, jak efektywnie zarządzać wieloma kontami i laptopami jednocześnie oraz poznają inną, techniczną stronę korzystania z narzędzi Google.

W ramach kampanii informacyjnej wspierającej projekt pilotażowy, CCT Poland wraz z Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie zorganizowało na przełomie 2022 i 2023 roku cztery konferencje w regionie. Na konferencjach dyrektorzy szkół i nauczyciele mieli możliwość pracy z Chromebookami oraz zaprezentowano przykłady wykorzystania Google Workspace for Education w codziennym nauczaniu.

 

Pierwsze grupy nauczycieli ze szkół zostały utworzone pod koniec stycznia, a szkolenie Google Certified Educator ma się rozpocząć w drugiej połowie lutego. Kolejne grupy będą tworzone w miarę dołączania nowych szkół, co daje możliwość przystąpienia do projektu na każdym etapie.

Download .pdf