Szkoła w Chmurze

Wprowadzenie:

To szkolenie zostało stworzone, aby zapoznać nauczycieli i dyrektorów szkół z możliwościami platform chmurowych. Program szkolenia dotyczy w szczególności platformy Google Workspace dla Edukacji i jej zastosowania w procesie uczenia się i zarządzania szkołą. Platformy są bezpłatne dla polskich szkół i aby wykorzystać je w pełni, szkoła potrzebuje planu transformacji i musi go konsekwentnie wdrażać. W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą konkretną wiedzę i umiejętności, dzięki którym z łatwością zaimplementują Google Workspace lub inną platformę. Zajęcia obejmują wdrożenie platform, naukę umiejętności technicznych potrzebnych do ich aktywacji oraz konkretne przykłady zastosowania w szkole. Aby w pełni skorzystać ze szkolenia, uczestnicy muszą mieć dostęp do Internetu, komputera, tabletu i/lub urządzenia mobilnego

Komunikacja i Organizacja:

to szkolenie przedstawia możliwości konkretnych zastosowań w środowisku edukacyjnym: wykorzystanie poczty elektronicznej we własnej domenie; organizowanie plików roboczych i przechowywanie dokumentów oraz prezentacji do użytku osobistego; udostępnianie plików współpracownikom; tworzenie profesjonalnej społeczności edukacyjnej; tworzenie i zarządzanie grupami do korespondencji zdalnej (grupy mailingowe); stworzenie osobistego kalendarza online (uwzględniającego: program nauczania, godziny przyjęć, uczestnictwo w wydarzeniach). Program szkolenia jest odpowiedni dla wszystkich nauczycieli i kadry szkolnej, którzy mają lub będą mieć konta w ramach szkolnej platformy. Dotyczy on: urządzeń osobistych i służbowych, ochrony danych osobowych, synchronizacji kont służbowych ze smartfonem lub tabletem. Szkolenie rozwija kompetencje cyfrowe w związku z czym każdy uczestnik pracuje na swoim urządzeniu. Uwzględnione i omawiane są przykłady komunikacji: wewnątrz szkoły, z instytucjami zewnętrznymi, oraz uczniami i ich rodzicami. Szczególny nacisk położony został na aspekty bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.

Tworzenie Treści:

jest przeznaczone dla nauczycieli i ekspertów, którzy czują się pewnie w korzystaniu z aplikacji cyfrowych. Zdobędą oni wiedzę i umiejętności które pomogą opracowywać i dostosowywać materiały dydaktyczne poprzez wykorzystanie technologii. Szkolenie wykorzystuje realne konspekty zajęć i lekcje realizowane w szkołach w Polsce i innych krajach, kładąc nacisk na rozsądne i wartościowe wykorzystanie technologii, rozwój kompetencji cyfrowych u uczniów oraz lepsze wykorzystanie dostępnego sprzętu (w tym urządzeń szkolnych i prywatnych). 

Zajęcia opierają się na treściach z pedagogicznego, etycznego i technologicznego punktu widzenia; główną metodologią w programie szkolenia jest model S.A.M.R. (org: Substitution, Augmentation, Modification and Redefinition, w tł: Podstawienie, Uzupełnienie, Modyfikacja, Redefinicja). Szkolenie skupia się również na możliwościach aplikacji cyfrowych do tworzenia cyfrowego portfolio dla nauczycieli i/lub uczniów w innowacyjny i przystępny sposób. Program nauczania jest odpowiedni dla nauczycieli (i szkół), którzy mają dostęp do technologii i chcą wprowadzać innowacje, rozwijać nowe praktyki oraz tworzyć atrakcyjny i ekscytujący proces edukacyjny oraz środowisko dla swoich uczniów i kolegów.

Administracja i Zarządzanie:

to szkolenie powstało w celu wyszkolenia administratorów platformy Google Workspace dla Edukacji. Uwzględnia ono dobre praktyki w zarządzaniu platformą w środowisku szkolnym i daje możliwość pracy z gotowymi szablonami dokumentów w całości w języku polskim. Administracja platformą obejmuje następujące działania: tworzenie kont nauczycieli, dyrekcji szkoły i uczniów; zarządzanie hasłami, ustawienia językowe, integracja z urządzeniami mobilnymi, tworzenie struktury przechowywania plików, obowiązkowa i zalecana dokumentacja korzystania z platformy; urządzenia (smartfony, tablety, laptopy) dla każdego ucznia lub nauczyciela; bezpieczeństwo, zarządzanie danymi osobowymi, protokół komunikacji i udostępniania, ustawianie dostępu do aplikacji do różnych grup docelowych oraz wspieranie i motywowanie użytkowników do korzystania z aplikacji.

Certyfikacje Google

„Zyskaj pewność siebie w pracy z platformą chmurową Google Workspace!”

Certyfikacje:

 • Google Certified Educator Level 1
 • Google Certified Educator Level 2
 • Google Certified Trainer
 • Google Certified Innovator

Google for Education Certified Educator to szkolenie z certyfikacją na poziomie 1, dostarczające nauczycielom i edukatorom podstawowej wiedzy na temat korzyści i użyteczności narzędzi Google Workspace. Poziom 2 certyfikacji szkolenia opiera się na wiedzy zdobytej na poziomie 1 kursu i zapewnia szeroki zakres studiów przypadku, z których można się uczyć i ćwiczyć, aby z powodzeniem zastosować zdobytą wiedzę w klasie.

Google Certified Educator Level 1:

 • Rozwija kompetencje cyfrowe nauczycieli;
 • Omawia konkretne przykłady zastosowania platformy chmurowej Google Workspace w klasie;
 • Oferuje bogate portfolio praktyk i rzeczywistych przypadków, które mogą być wykorzystane bezpośrednio w czasie szkolnym;
 • Jest on zintegrowany z jednostkami szkolenia Google dla edukacji – Fundamenty;
 • Kończy się certyfikatem Google Education Certificate po zdaniu egzaminu.

Więcej informacji

Google Certified Educator Level 2:

 • Podnosi kompetencje cyfrowe nauczycieli poziomu 1;
 • Omawia konkretne przykłady zastosowania platformy chmurowej Google Workspace w klasie;
 • Oferuje bogate portfolio praktyk i rzeczywistych przypadków, które mogą być wykorzystane bezpośrednio w czasie szkolnym;
 • Jest zintegrowany z jednostkami kursu Google Advanced Training;
 • Kończy się certyfikatem Google Education Certificate po zdaniu egzaminu.

Więcej informacji

Google Certified Trainer:

Aby zapisać się do programu, należy ukończyć Google Certified Educator Level 1 i Level 2. Program pomaga zostać mentorem dla nauczycieli i edukatorów oraz rozpowszechniać wiedzę o tym, jak korzystać z narzędzi i technologii udostępnianych przez Google, aby uczynić proces edukacyjny w klasie łatwiejszym, szybszym i bardziej interaktywnym zarówno dla nauczycieli, jak i ich uczniów. Program opiera się na Twoich umiejętnościach mentorskich i zapewnia Ci narzędzia do praktykowania, wdrażania i dzielenia się wiedzą na temat użyteczności narzędzi Google Workspace, aby osiągnąć swoje cele jako edukator.

Model 1:1

To program mający na celu wprowadzenie w szkołach systemu, w którym każdy nauczyciel i uczeń posiada swoje osobiste urządzenie obsługujące Google Workspace for Education.

Czym jest 1:1?

1:1 (Jeden do Jednego) to model organizacji procesu nauczania, w którym każdy uczeń i nauczyciel posiada własne urządzenie elektroniczne i podłączone do niego osobiste konto. Model ten zakłada wykorzystanie technologii cyfrowej jako zasobu i platformy, a nie celu samego w sobie.

Do realizacji 1:1 najczęściej wykorzystywane są laptopy lub tablety i zakłada się, że urządzenia te mają stałe połączenie z internetem.

Model 1:1 zakłada, że nauczyciele i uczniowie mają dostęp do wszystkich treści, które oferuje Internet (lub inny duży zbiór treści). Jest to warunek konieczny do wprowadzenia istotnych zmian w przebiegu lekcji, celach lekcji i ogólnie w procesach nauczania i uczenia się.

Co to znaczy pracować z powodzeniem w systemie 1:1?

W modelu 1:1 najważniejszy jest zespół nauczycielski oraz organizacja i planowanie lekcji.

Wskaźnikiem działającego modelu jest sytuacja, gdy uczniowie i nauczyciele swobodnie i bez instrukcji korzystają ze swoich urządzeń na każdej lekcji i w każdej klasie (lub innym środowisku). Urządzenia powinny być osobiste i zabierane do domu, połączone z nimi profile elektroniczne (name@school.pl) powinny stanowić pojedynczy dostęp do zasobów edukacyjnych i innych osób. Profile elektroniczne dają dostęp do potrzebnych treści (zadania domowe, quizy, referaty, formularze itp.) w dowolnym miejscu i czasie.

Jaki jest cel modelu 1:1?

Rozwijanie kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów oraz „opanowywanie” technologii jako narzędzia do nauki i zdobywania wiedzy, umiejętności i pewności siebie na wszystkich lekcjach, przedmiotach, projektach.

To rozwija umiejętności XXI wieku, oszczędza czas w klasie i optymalizuje procesy uczenia się. Współpraca między uczniami jest zachęcana na wszystkich lekcjach i zadaniach. Uczniowie i nauczyciele odchodzą od usługowych zachowań konsumenckich, jakie prezentują technologie cyfrowe i Internet, a zaczynają wykorzystywać swoje umiejętności do tworzenia rzeczywistych produktów i treści.

Technologia przestaje być wyizolowaną, zamkniętą częścią procesu nauczania, a staje się naturalnym i dostępnym narzędziem do radzenia sobie z wyzwaniami.

Kiedy 1:1 zostało skutecznie zastosowane?

+ Dobre planowanie lekcji;

+ Obecność zorganizowanego zespołu nauczycielskiego o dużej wiedzy;

+ Urządzenia, które mogą być używane w każdej klasie, klasie lub innym środowisku edukacyjnym;

+ Uczniowie mogą swobodnie korzystać z urządzeń bez dodatkowych instrukcji;

+ Urządzenia mogą być osobiste i zabierane do domu, a połączone konta (wzorowane na name@school.pl) powinny stanowić pojedynczy dostęp do zasobów edukacyjnych;

+ Mieć dostęp do treści elektronicznych (prace domowe, quizy, referaty itp.) w dowolnym miejscu i czasie.

Czym jest referencyjna szkoła Google?

To szkoła, która w kreatywny i innowacyjny sposób wykorzystuje w procesie nauczania platformę chmurową Google Workspace for Education oraz Chromebooki, a także chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami z innymi szkołami i promuje produkty Google dla edukacji.

Po więcej informacji zajrzyj tutaj.