PROJEKT ALBUS

Cyfrowa transformacja szkół w Polsce

Poznaj Projekt Albus od Google!

Projekt Albus to innowacyjna inicjatywa pokazująca wartość transformacji cyfrowej dla szkół w Polsce. Organizowany przez Google for Education i realizowany przez CCT Poland projekt Albus ma na celu zapewnienie uczniom nowoczesnej i angażującej nauki, a także wyposażenie nauczycieli w niezbędne narzędzia ułatwiające ten proces.

„Ten projekt nosi nazwę Projekt Albus i jests koncentrowany na badaniach mających na celu zademonstrowanie wpływu wykorzystania technologii w nauczaniu i uczeniu się”.

Wiliam Florance, Google

O projekcie

Projekt Albus to kompleksowy program edukacyjny, który łączy w sobie wiele aspektów, takich jak innowacyjność, technologia i edukacja, w celu stworzenia interaktywnego, dynamicznego i otwartego cyfrowego środowiska uczenia się dla wszystkich uczniów w Polsce. Niezależnie od lokalizacji uczniów, mogą oni uzyskać dostęp do wysokiej jakości edukacji zapewnianej przez nauczycieli, którzy również mają dostęp do ogromnej liczby narzędzi i programów zaprojektowanych specjalnie dla edukacji. Udostępnienie edukatorom i uczniom nowoczesnych narzędzi daje możliwości kreowania interaktywnej i angażującej nauki, personalizacji dostosowanej do różnych potrzeb uczniów oraz zapewnia elastyczność środowiska uczenia się.

Funkcje i narzędzia wspierające współpracę w czasie rzeczywistym, łatwy i szybki dostęp do informacji zwrotnych, dostępność wszystkich dokumentów i zasobów w jednym miejscu, integracyjne środowisko klasowe, spersonalizowane nauczanie i wiele innych to warunki wstępne do stworzenia środowiska sprzyjającego innowacjom zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Obejmując wdrożenie technologii w klasie, Projekt Albus ma na celu zrewolucjonizowanie sposobu nauczania i uczenia się we współczesnym XXI wieku.

„Korzystanie z narzędzi Google Workspace for Education przede wszystkim usprawni pracę dydaktyczną. Dzięki tym narzędziom uczniowie nie będą musieli kopiować definicji i twierdzeń z podręczników, będą mieli do nich dostęp online”.

Izabela Czaja, nauczycielka  II Liceum Ogólnokształcącego

im. Marii Konopnickiej w Katowicach.

ZOBACZ WYNIKI

Projekt został zorganizowany przez:
Partnerzy technologiczni:
Partner edukacyjny: 
cctpoland-logo-new
Grupa badawcza
była reprezentowana przez naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach:
POL_Jagiellonian_University_logo.svg
2560px-Kraków_University_of_Economics_logo.svg
logo_ujk_profile

Szkoły

Dwie szkoły zostały wybrane do projektu Albus i były głównymi uczestnikami – Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie oraz II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Katowicach.

Projekt ma na celu zainspirowanie innych szkół w Polsce do przeprowadzenia transformacji cyfrowej. Nasza rola polega na profesjonalnej pomocy w trakcie całego procesu wdrażania transformacji cyfrowej w szkole. Wierzymy, że każdy uczeń zasługuje na dostęp do edukacji na światowym poziomie, niezależnie od miejsca zamieszkania czy pochodzenia. Postępując zgodnie z instrukcjami szkół pilotażowych Projektu Albus, możesz uzyskać dostęp do silnej cyfrowej platformy edukacyjnej, która została zaprojektowana z myślą o potrzebach współczesnych uczniów i nauczycieli.

Projekt Albus wystartował w maju 2022 roku. Wraz z rozpoczęciem całego projektu uruchomiono procedury mające na celu spełnienie wszystkich warunków i kryteriów wymaganych przez pomysłodawców Albusa. Wdrożono platformę Google Workspace w szkołach. 

W czerwcu CCT Poland przeprowadziło pierwsze szkolenia wprowadzające Google Workspace for Education dla nauczycieli, administratorów i dyrekcji obu szkół. W trakcie całego programu nauczyciele przeszli liczne szkolenia, które nie tylko pomogły im zrozumieć i wykorzystać cały ekosystem i technologie Google w codziennym życiu, ale także obejmowały różne przykłady wykorzystania technologii w klasie. W ramach programu przeszkoleni zostali obecni i nowi administratorzy IT w obu szkołach, co znacznie ułatwiło administrowanie Chromebookami i kontami. Ponadto w projekcie wzięli udział również dyrektorzy szkół, dzięki czemu usprawniono cały system zarządzania szkołą, a podstawowe procedury w pełni przeniesiono do chmury. Wszystkie szkolenia przeprowadzono z wykorzystaniem Chromebooków Lenovo Flex 5.

Kolejnym bardzo ważnym aspektem projektu Albus były Warsztaty Certyfikowanego nauczyciela Google poziomu 1 i 2. Kursy (które kończą się egzaminem) umożliwiły nauczycielom prawidłowy dobór narzędzi cyfrowych Google Workspace for Education do konkretnego tematu lekcji. Po zapoznaniu się z filozofią edukacyjną Google nauczyciele poznali metody nauczania, które pozwalają w pełni wykorzystać potencjał cyfrowej klasy. Aby osiągnąć ten cel, CCT Poland opracowało specjalny blok szkoleniowy zawierający takie tematy dydaktyczne, jak tworzenie treści, nauczanie metodą projektową oraz nauczanie i uczenie się w modelu 1:1.

W październiku 2022 roku odbyło się uroczyste przekazanie uczniom laptopów oraz pierwsze warsztaty z wykorzystaniem pozyskanego sprzętu. Od tego momentu wszystkie zajęcia lekcyjne zaczęły być prowadzone w modelu 1:1 (cyfrowa klasa).

W kwietniu zespół badawczy z trzech instytucji badawczych w Polsce zebrał się, aby przeanalizować wszystkie informacje zebrane w ciągu 6 miesięcy, podczas których Projekt Albus był realizowany w dwóch szkołach w Warszawie i Katowicach. Badacze przeanalizowali zebrane dane, aby zweryfikować efekty przeprowadzenia takiego projektu mającego na celu wdrożenie cyfrowej transformacji technologicznej w szkołach oraz jakie są opinie nauczycieli, uczniów i dyrektorów na temat realizacji projektu.

Jakie są kryteria pomyślnego wdrożenia?

✅  Instytucja edukacyjna musi posiadać platformę edukacyjną;

✅  Uczniom i nauczycielom należy zapewnić odpowiedni sprzęt elektroniczny (po 1 laptopie dla każdego ucznia i nauczyciela);

✅  Kierownictwo musi przejść szkolenie – Cloud-based School Management;

✅  Placówka edukacyjna musi wyznaczyć kilku nauczycieli na warsztaty związane z administracją platformy cyfrowej;

✅  Nauczyciele powinni przejść szkolenia, które pozwolą im wykorzystywać narzędzia cyfrowe w praktyce szkolnej.

Wyniki

Bardzo ważnym aspektem projektu Albus jest badanie naukowe, które w wymierny sposób przeanalizowało wpływ nauczania i uczenia się w modelu 1:1 na szeroko pojętą edukację szkolną. Badania zostały przeprowadzone przez niezależną grupę badawczą złożoną z naukowców reprezentujących najlepsze polskie uczelnie (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach).

Wyniki badań w pełni przedstawiają wpływ transformacji cyfrowej (szkoła w chmurze, cyfrowa klasa, model 1:1, nauczanie projektowe, wykorzystanie Chromebooków) na jakość edukacji szkolnej z perspektywy uczniów, nauczycieli i dyrektorów.

Kilka pozytywnych faktów zaobserwowanych przez dyrektorów, nauczycieli i uczniów w szkołach uczestniczących w projekcie:

»  Przede wszystkim dramatycznie zmieniła się rola nauczyciela w cyfrowej klasie. Z dostawcy suchych faktów i definicji nauczyciel stał się dla swoich uczniów przewodnikiem w procesie analizowania poznanych informacji, a w konsekwencji, na podstawie tych przemyśleń, nawigatorem w procesie tworzenia nowych rozwiązań.

»  Zmiana postawy uczniów polegała na ich większym zaangażowaniu w zadania lekcyjne, ale także na wypracowaniu dużej dawki samodzielności w procesie uczenia się.

»  Kolejną pozytywną cechą, którą rodzice i nauczyciele uznali za wartościową, było zapewnienie uczniom bezpiecznego środowiska pracy. Platforma Google Workspace oraz Chromebooki posiadają specjalne zabezpieczenia, dzięki którym administrator platformy może blokować podejrzane i niechciane strony internetowe.

Raport

Na podstawie powyższych wyników i obserwacji możemy stwierdzić, że jesteśmy na dobrej drodze do sukcesu. Warto zaznaczyć, że podobne badania przeprowadzono już z pozytywnym skutkiem w różnych placówkach edukacyjnych na całym świecie.

 

Niektóre z kluczowych zalet Projektu Albus obejmują:
  • Zwiększone zaangażowanie i motywacja uczniów
  • Ulepszona współpraca nauczyciel-uczeń
  • Dostęp do wysokiej jakości zasobów edukacyjnych
  • Elastyczność i dostępność dla wszystkich uczniów, niezależnie od ich lokalizacji lub pochodzenia

Dzielimy się z Państwem wynikami badania poniżej:

CZYTAJ RAPORT

Jeśli również chcesz przejść proces cyfrowej transformacji ze swoją szkołą – skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz powtórzyć sukces szkół

Albusowych – skontaktuj się z nami

 

Aby dowiedzieć się więcej o Projekcie Albus, odwiedź  naszą stronę,

lub śledź nasze działania na LinkedIn I Facebook