Projekt Albus

 

Czy wyobrażasz sobie organizację swojej pracy bez odpowiednich akcesoriów elektronicznych? Niezależnie czy jesteś pracownikiem biurowym, pielęgniarką, spedytorem czy przedstawicielem handlowym potrzebujesz korzystać z określonych narzędzi – którymi są telefon, komputer ze skrzynką e-mailową, edytory tekstu i odpowiednie aplikacje. Najprawdopodobniej dla większości pracowników, pozbycie się tego typu urządzeń, spowodowałoby olbrzymi chaos i niemożność szybkiego wykonywania powierzonych zadań. Dzisiaj nie trzeba nikomu udowadniać, że wyposażenie pracowników w odpowiednie narzędzia cyfrowe, pomaga im efektywniej wykonywać swoją pracę 

Podobne zależności pojawiają w przypadku placówek oświatowych, mówimy tu o nauczycielach i uczniach. Wyposażenie obu grup w odpowiednie podręczniki, zeszyty, długopisy, ołówki, pomaga im podnieść jakość zarówno nauczania jak i uczenia się. Jak w takim razie zmieniłaby się nauka w szkole gdybyśmy zamiast ołówków i zeszytów wyposażyli uczniów w laptopy, skrzynki e-mail czy też aplikacje do tworzenia treści? Google jako firma  od wielu lat prowadzi edukacyjne projekty Albus, które odpowiadają na to pytanie. Czy technologia w zauważalny sposób wspomaga metody nauczania i uczenia się?

Cele Projektu Albus

Głównym założeniem projektu jest spopularyzowanie transformacji cyfrowej w polskich placówkach oświatowych. W celu pomyślnej realizacji muszą być spełnione poniższe kryteria:

  • instytucja edukacyjna ma obowiązek posiadania platformy edukacyjnej 
  • uczniowie  i nauczyciele powinni otrzymać odpowiedni sprzęt elektroniczny ( 1 laptop dla każdego ucznia i nauczyciela)
  • dyrekcja jest zobowiązana do przejścia szkolenia – zarządzanie szkołą w chmurze
  • placówka edukacyjna musi wytypować kilku nauczycieli do warsztatów związanych z administracją platformy cyfrowej 
  • nauczyciele powinni przejść szkolenie, które pozwoli im na wykorzystanie narzędzi cyfrowych w praktyce lekcyjnej. 

Ze względu na wysokie standardy tego edukacyjnego przedsięwzięcia do projektu Albus zostały zaproszone trzy wysoce wyspecjalizowane firmy technologiczne: 

  • technologiczny gigant Lenovo dostarczył Chromebooki lenovo Flex 5 
  • platforma edukacyjna wraz z potrzebnymi aplikacjami została wdrożona przez lidera rozwiązań edukacyjnych Google for Education
  • firma CCT Poland, która posiada wieloletni staż w prowadzeniu warsztatów z praktycznego wykorzystania platformy Google Workspace for Education  w edukacji, została zaproszona do szkolenia kadry nauczycielskiej. 

Chronologia projektu

Do projektu zostały wybrane dwie polskie szkoły. Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie oraz Drugie Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Katowicach. 

Projekt wystartował w Maju 2022 roku. Wraz z rozpoczęciem całego przedsięwzięcia,  ruszyły procedury mające na celu spełnienie wszystkich warunków i kryteriów, wymaganych przez pomysłodawców Albusa. Wdrożono platformę Google Workspace i zakupiono Chromebooki Lenovo Flex 5. Jeszcze w czerwcu CCT Poland przeprowadziło pierwsze szkolenia dotyczące Administracji i Zarządzania , Komunikacji i Organizacji, Szkoły w Chmurze, Zarządzania i Obsługi Chromebooków. Następnym bardzo ważnym aspektem projektu Albus były warsztaty Certyfikowanego Nauczyciela  Google poziomu 1 i 2. Odbycie tych kursów (które kończą się egzaminem), pozwoliło nauczycielom na prawidłowy wybór narzędzi cyfrowych Google Workspace for Education do poszczególnej tematyki lekcyjnej. Po zapoznaniu się z filozofią edukacyjną Google, nauczyciele zapoznali się z metodami nauczania, które pozwalają na wykorzystanie pełnego potencjału cyfrowej klasy. Aby osiągnąć ten cel, CCT Poland opracowało specjalny blok szkoleniowy zawierający taką tematykę dydaktyczną jak: tworzenie treści, nauczanie projektowe oraz nauczanie i uczenie się w modelu 1:1. 

Dwunastego Października 2022 nastąpiła ceremonia wręczenia laptopów uczniom oraz pierwsze warsztaty z wykorzystaniem pozyskanego sprzętu. Od tego momentu wszystkie  zajęcia lekcyjne  zaczęły być prowadzone w modelu 1:1 (cyfrowej klasy).

Zmiany edukacyjne po wdrożeniu projektu?

Bardzo ważnym aspektem projektu Albus są badanie naukowe, które w sposób mierzalny przeanalizują wpływ nauczania i uczenia się w modelu 1:1 na szeroko rozumianą edukację szkolną.  Badania są przeprowadzone przez niezależną grupę badawczą, składającą się z naukowców reprezentujących najlepsze polskie Uniwersytety (np. Uniwersytet Jagielloński). 

W ciągu najbliższych dwóch – trzech miesięcy, w/w grupa badawcza przeprowadzi ostatnie testy badawcze. Po ich przeprowadzeniu zostanie opublikowany raport w pełni przedstawiający wpływ transformacji cyfrowej ( szkoła w chmurze, cyfrowa klasa, model 1:1, nauczanie projektowe, korzystanie z Chromebooków) na jakość edukacji szkolnej z perspektywy uczniów, nauczycieli i dyrekcji. Będzie go można przeczytać naszej stronie internetowej www.cctpoland.com.

Jednakże już dzisiaj możemy przedstawić kilka pozytywnych faktów zaobserwowanych przez dyrekcję, nauczycieli i uczniów w szkołach biorących udział w projekcie. 

Przede wszystkim rola nauczyciela w cyfrowej klasie uległa diametralnej zmianie. Nauczyciel z dostarczyciela suchych faktów i definicji stał się przewodnikiem dla swoich uczniów w ich procesie analizowania poznanych informacji, a w konsekwencji na bazie tych przemyśleń nawigatorem w procesie tworzenia nowych rozwiązań.

Zmiana w postawie uczniów polegała na ich większym zaangażowaniu w zadania lekcyjne, ale także na rozwinięciu dużej dozy niezależności w procesie uczenia się. 

Następną pozytywną cechą, którą polubili rodzice i nauczyciele było zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy dla uczniów. Platforma Google Workspace oraz Chromebooki mają specjalne zabezpieczenia, dzięki którym administrator platformy może blokować podejrzane i niechciane strony internetowe. 

Na bazie powyższych relacji i obserwacji możemy powiedzieć, że jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia sukcesu. Warto dodać, że podobne badania z pozytywnym skutkiem zostały już przeprowadzone w różnych instytucjach edukacyjnych na Świecie.

Download .pdf