Podpisanie Porozumienia z MSCDN

Podpisanie Porozumienia z MSCDN (Mazowieckim Centrum Doskonalenia Nauczycieli)
30 maja br. (2023 r.) zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli (MSCDN) a CCT Poland –  autoryzowanym partnerem Google for Education w Polsce, dotyczące realizacji pilotażowego programu wspierającego mazowieckie szkoły w korzystaniu z nowoczesnych technologii cyfrowych. Mazowieckie Kuratorium Oświaty odegrało kluczową rolę w ustanowieniu tego partnerstwa i rozwoju tego projektu.
Porozumienie zostało podpisane w obecności Pana Krzysztofa Wiśniewskiego (Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty), Pani Beaty Galas (Head of Education w Polsce), Pana Jarosława Zaronia (Dyrektora MSCDN), Pana Alexandra Angelov (Prezesa Zarządu CCT Poland) oraz Pani Marii Ruban (Dyrektorki Operacyjnej CCT Poland).
Celem Porozumienia jest ułatwienie współpracy w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi technologii cyfrowej do zaspokajania rzeczywistych potrzeb szkół oraz podnoszenia kwalifikacji nauczycieli i dyrektorów szkół.
CCT Poland podjęło się realizacji trzech zadań związanych z cyfryzacją mazowieckich szkół:
  1. Wdrożenie do szkół technologii oraz urządzeń bazujących na rozwiązaniach Google Workspace, dzięki którym uczniowie będą mogli w pełni wykorzystać swój edukacyjny potencjał;
  2. Zaimplementowanie do szkół urządzeń zapewniających bezpieczne środowisko cyfrowe;
  3. Prowadzenie szkoleń dla dyrektorów szkół i nauczycieli podnoszących kompetencje w zakresie wykorzystywania potencjału urządzeń i rozwiązań cyfrowych.

 

Mamy nadzieję, że podpisanie Porozumienia przyczyni się do profesjonalnego wsparcia mazowieckich szkół w zakresie maksymalnego wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych.
To Porozumienie reprezentuje nie tylko nasze wspólne zaangażowanie w transformację edukacji w województwie mazowieckim. Odzwierciedla ono również rosnące zainteresowanie szkół w całej Polsce rozpoczęciem cyfrowej transformacji z Google dla Edukacji. Dzięki temu partnerstwu uczniowie będą mieli dostęp do nieograniczonych możliwości, dając im umiejętności potrzebne do odniesienia sukcesu w miejscu pracy.