Organizacja

Uwagi: 0

Organizacja

Narzędzia, które usprawnią planowanie i organizację

Drive icon

Google Drive

Pozwala przechowywać pliki o dowolnym formacie w bezpieczny i wygodny sposób.

Calendar icon

Google Calendar

Kluczowe we współpracy. Pozwala dodawać przypomnienia, zadania i planować terminy.