Łatwość obsługi

Uwagi: 0

Łatwość obsługi

Latwosc

Łatwość

Najłatwiejsze do skonfigurowania i uruchomienia komputery

Ilosc

Ilość

Szkoła może wdrożyć od 100 do 100 000 urządzeń z tej samej konsoli administracyjnej

Automatyzacja

Automatyzacja

Automatyczne aktualizacje i wbudowane wielowarstwowe zabezpieczenia

Dla kazdego

Dla każdego

Prosty dla uczniów i nauczycieli

Nizsze koszty

Integracja

Zintegrowany z Google Workspace for Education i Twoją klasą